6946642873 Αγίου Μελετίου 139, Αθήνα info@damkoelectric.gr

Αγίου Μελετίου 139, Αθήνα, Αττικής Τ.Κ.: 10444

Τηλέφωνο: 6946642873

E-mail: info@damkoelectric.gr

Υπεύθυνος: Κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΑ

Κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επισκεψιμότητα: 10024

Ιστοσελίδα: http://www.damkoelectric.gr